Digitale bøger & registre

Enigma har digitaliseret en række udgivelser helt eller delvist, så vores gæster har muligheden for at forberede deres besøg i biblioteket hjemmefra.

Flere ting vil komme til og vil løbende blive præsenteret på denne side.

Telefonbøger

Officielle meddelelser , register til
Posthornet , register til
P&Ts årbog , register til
JTAS’ tjenestelige efterretninger,register til

Digitaliseringen er sket med støtte fra:

  • Alfred Goods Fond
  • Stibo-Fonden 
 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Søg i bibliotek og samlinger

Via en række eksterne sider kan du søge i Post & Tele Museums samlinger af bøger og genstande.

Biblioteket

Samlingerne

Frimærkedatabasen

Portrætdatabasen