Posthornet

Posthornet, som var medlemsblad for Dansk Postforbund blev første gang udgivet i 1899. Senere blev bladet videreført under samme navn, men nu som Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening. Bladet udkommer stadig. Post & Tele Museums bibliotek har alle årgange af bladet. Posthornet indeholder en bred vifte af artikler om bl.a. løn- og arbejdsforhold i postvæsenet, meddelelser fra hovedbestyrelsen og forbundets lokale afdelinger og kredse samt biografier og nekrologer. Imellem 1915 og 1989 indeholder hver årgang en indholdsfortegnelse som er nu er digitaliseret og tilgængeligt her på siden.

Ved at søge i registrene kan du forberede dit besøg i biblioteket.

Klik på det ønskede register for at åbne PDF-dokumentet.
Registrene er OCR-scannet, hvilket betyder at du kan søge efter ord i teksten ved at trykke på Ctrl+f. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Søg i bibliotek og samlinger

Via en række eksterne sider kan du søge i Post & Tele Museums samlinger af bøger og genstande.

Biblioteket

Samlingerne

Frimærkedatabasen

Portrætdatabasen