JTAS' Tjenestelige Efterretninger

Jydsk Telefon-Aktieselskab Tjenstlige efterretninger 1947-1974. JTAS’ personaleblad indeholdende ”Meddelelser og orienterende Oplysninger, som vil være af almindelig Interesse for Personalet” . Bladet indeholder artikler om alverdens telefonrelaterede ting; nye produkter, nye tiltag, personalehistorier, tekniske beskrivelser og historiske tilbageblik. Bladet afløses i 1975 af JT-bladet.

Ved at søge i registrene kan du forberede dit besøg i biblioteket.

Klik på det ønskede register for at åbne PDF-dokumentet.
Registrene er OCR-scannet, hvilket betyder at du kan søge efter ord i teksten ved at trykke på Ctrl+f. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Søg i bibliotek og samlinger

Via en række eksterne sider kan du søge i Post & Tele Museums samlinger af bøger og genstande.

Biblioteket

Samlingerne

Frimærkedatabasen

Portrætdatabasen