Officielle meddelelser

En vigtig kilde til den danske kommunikationshistorie er bibliotekets samling af Officielle meddelelser

Officielle Meddelelser, 1869-1989 (fra 1927 Officielle Meddelelser fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet). Interne ”nyhedsbreve”, der udkom på ugebasis. Indeholder diverse tjenestelige efterretninger samt notitser om ansættelser, forfremmelser, afskedigelser, dødsfald m.m. Der er registre for hver årgang fra 1872, med enkelte undtagelser.

Ved at søge i registrene kan du forberede dit besøg i biblioteket.

Klik på det ønskede register for at åbne PDF-dokumentet.
Registrene er OCR-scannet, hvilket betyder at du kan søge efter ord i teksten ved at trykke på Ctrl+f. 
 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Søg i bibliotek og samlinger

Via en række eksterne sider kan du søge i Post & Tele Museums samlinger af bøger og genstande.

Biblioteket

Samlingerne

Frimærkedatabasen

Portrætdatabasen