Salg af videomateriale til offentliggørelse

For videomateriale fra Post & Tele Museums samling betales kr. 900,- pr. påbegyndte halve minut i købers færdigklippede produkt.

Såfremt der benyttes flere videokilder koster det kr. 900,- pr. videokilde selvom det samlede materiale er under et halvt minut.

Videokilden leveres til køber efter nærmere aftale. Videokildens art kan både være digital og analog. Konvertering og redigering er ikke indeholdt i prisen og foretages ikke af Post & Tele Museum.

Husk at se betingelser for offentliggørelse.
 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation