Betingelser for offentliggørelse

1) Fotografier og andet materiale må kun anvendes til det på forhånd aftalte formål, og må ikke overdrages eller udlånes til andre i publiceringsøjemed.

2) Ansvaret for anvendelsen af de af POST & TELE MUSEUM solgte udnyttelsesrettigheder påhviler fuldt og helt køber. Således kan POST & TELE MUSEUM ikke på nogen måde gøres ansvarlig for anvendelsen, idet salget sker med det udtrykkelige forbehold, at afbildede personer eller motiver kan have selvstændige rettigheder, der skal iagttages af køber. De på fotografier eller video værende personers tilladelse til offentliggørelse eller tredjemands ophavsret til motiv forudsættes således indhentet af køber.

3) Ved al offentliggørelse skal fotografens og/eller producents navn (hvis kendes) og POST & TELE MUSEUM anføres på denne måde: Fotografens navn/POST & TELE MUSEUM

4) Fotografier må ikke udsættes for sammenklipning, sammenkopiering eller elektronisk manipulation uden fotografens/POST & TELE MUSEUMs tilladelse. 

5) Elektronisk lagring må ikke finde sted uden POST & TELE MUSEUMs tilladelse. Undtaget er elektronisk håndtering i den periode (timer/døgn), der er nødvendig for den aktuelle produktion. Indscanninger skal fjernes fra købers elektroniske lager straks efter brug.

6) Ved genoptryk af bøger betales 50% af den aktuelle billedpris.

7) Fotografier på Internet skal publiceres i lav opløsning, 72 dpi. Publiceringsretten gælder kun for en aftalt periode, max. 1 år.

8) Udlån af negativer/fotografier finder ikke sted.

9) Alle priser er inkl. Moms

10) POST & TELE MUSEUM hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte fotografi.
 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation