Hovedtelegrafen

Af Erik Jensen

01. Jan. 2005

Café Hovedtelegrafen hedder Post & Tele Museums populære tagcafé. I cafeen viser vi netop nu billeder fra arbejdslivet i museumsbygningen, dengang den rummede Statstelegrafens hovedsæde.

 

Telegrafbude på Hovedtelegrafstationen, 1917.

 

I årene 1923-1991 summede adressen Købmagergade 37 af liv. Her lå Hovedtelegraf-stationen som et centrum for skiftende tiders hurtigste former for elektrisk kommunikation: telegrammer, telefoni, radiofoni, fjernskrivermeddelelser, billedtelegrammer og telex til og fra ind- og udland.

Hovedtelegrafens virksomhed startede i 1854 som Københavns Telegrafstation i St. Helliggeiststræde, det nuværende Valkendorfsgade. Allerede to år senere var lokalerne blevet for små til formålet, og stationen blev flyttet til den gamle kongelige porcelænsfabrik, som lå på adressen Købmagergade 50. Også her blev for trangt, og i 1867 rykkede stationen til 1. sal i selve Postgården, Købmagergade 33.

I 1893 kom telefonien til som ny tjenestegren, og det 20. århundrede viste sig hurtigt som teletrafikkens: Det kneb altid med pladsen, også i det store postgårdskompleks, der nu også omfattede bygningerne Købmagergade 35 og 37, på hjørnet af Løvstræde. Først ved åbningen af Centralpostbygningen i Tietgensgade i 1912 blev mange af postens tjenestegrene i Købmagergade flyttet dertil, og det gav så meget rum, at Statstelegrafen kunne klare sig igennem 1. verdenskrigs overvældende trafikmængde, som vedblev at stige uhæmmet efter krigen.

Postvæsenet iværksatte en større ombygning af lokalerne mod Købmagergade i 1916, og da Tele-grafvæsenet i 1918 købte ejendommen Løvstræde 5, blev denne inddraget i projektet. De gamle bygninger i Købmagergade 35 og 37 blev nedrevet og erstattet af vore dages bygning, der blev tegnet af arkitekt Andreas Clemmensen. I 1922 blev de nye telegraf- og telefonlokaler taget i brug, og Hovedtelegrafstationen blev indviet året efter. En fireetagers bygning opførtes i årene efter mellem Løvstræde og Valkendorfsgade, og her blev der bl.a. også plads til den dengang ganske nye radiofoni.

Et telexnet med fjernskriverforbindelser via Hovedtelegrafstationen blev oprettet i 1940 og resulterede sammen med væksten i udlandstelefonien efter 2. verdenskrig i en eksplosiv vækst i kommunikationen, som krævede mere plads. Resultatet blev, at radiofonien allerede i 1945 fik sit eget hjem i Radiohuset på Rosenørns Alle, og at Statstelefonkontoret, som under krigen fik navneforandring til Rigstelefonkontoret, i 1959 blev flyttet til det ny telefonhus i Borups Allé.

Siden 1970erne har fuldautomatisk telefoni, telefax, pc'ere og internet gjort danskerne stadigt mere "selvkørende" med nedlæggelse af mange arbejdsopgaver i bl.a. Statstelegrafen til følge. I 1991 ophørte teletjenesternes virksomhed i Købmagergade. Telegrafvæsenet var blevet til en del af Tele Danmark (i dag TDC A/S), og vor tids mange teletjenester bliver udbudt fra andre adresser.

Siden oktober 1998 har Post & Tele Museum på ny tiltrukket et mylder af mennesker til hovedstadens gamle centrum for hurtig kommunikation: Hovedtelegrafen i Købmagergade 37.
 

Kommenter denne artikel

Vi offentliggør kun kommentarer med et lødigt og sagligt indhold

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Relaterede artikler

Historier fra Købmagergade I
Et hus med forbindelser - Kommunikation i mellemkrigstiden II
Et hus med forbindelser - nu på internettet - Historier fra Købmagergade III
For bud og hvermand

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1