Krigstilstand i Odense

Af Ernst Brinks

01. Sep. 2005

For 60 år siden blev Danmark befriet for den tyske besættelsesmagt. Den 5. maj 1945 var en glædens dag for de fleste, men for Fyns Kommunale Telefonselskab blev dagen trist.

 

Telefondelingen blev fotograferet kort efter befri-elsen. siddende forrest til venstre ses Olrich Pe-tersen med den ene hånd i bind. Foto: G. Weis-holt.


 

Telefondelingen oprettes

Allerede i oktober 1944 traf modstandsbevægelsen i Odense foranstaltninger til at forsvare Telefonhu-set i tilfælde af en tysk besættelse af huset. Montør Holger Rasmussen, som i forvejen var involveret i bl.a. oprettelsen af illegale telefonledninger til aflyt-ning af tyskernes hemmelige politi, Gestapo, blev bedt om at oprette en forsvarsstyrke på ca. 30 mand.

Rasmussen oprettede hurtigt den ønskede deling af telefonfolk, som han vidste, at han kunne stole på. Som tidligere sergent i den danske hær, hvor han havde deltaget i kampene i Sønderjylland ved besættelsen den 9. april 1940, forestod han selv instruktionen i våbenbrug.

Desuden supplerede han delingen med to handskemagersvende fra en virksomhed i nærheden, hvorfra der kunne holdes øje med porten til Telefonhuset i Munkemøllestræde, og med en portner ved hovedbiblioteket lige overfor hovedindgangen, Klingenberg 16. De eksterne medlemmers opgave var at melde, såfremt tyskerne nærmede sig Telefonhuset.
 

Dette billede af A. Mikkelsen, der var medlem af FKT's direktion i årene 1912-33, hang i direktions-lokalet, da det den 5. maj 1945 blev ramt af et pro-jektil. Ukendt fotograf.  

I beredskab

Om aftenen den 4. maj 1945 udsendtes radiomed-delelsen fra London om tyskernes kapitulation, og allerede kl. 22 samledes telefondelingen, og alle fik udleveret våben og ammunition samt blev instrue-ret om deres opgaver. Næste morgen kl. 5 indtog alle deres poster. Nogle af folkene blev placeret med ca. 25 meters afstand på de to gader uden for Telefonhuset.

Befrielsesdagen forløb i lang tid forholdsvis roligt, bortset fra lidt skyderi fra KFUM-bygningen, der hu-sede den tyske flyvekommandocentral for Fyn samt militærpolitiet. Der var mange mennesker på ga-den, som dels fejrede friheden og dels forsøgte at få et glimt af modstandsgrupper, der transporte-rede tyske håndlangere i fangenskab.

I kamp

Sidst på eftermiddagen, omkring kl. 17, var freden forbi. Som følge af tiltagende skyderi ved Odenses "rådhusplads", Flakhaven, og i gaden Klingenberg, flygtede mange mennesker, og nogle søgte beskyt-telse i Telefonhusets kolonnade.

De bevæbnede telefonfolk forsøgte forgæves at berolige menneskemængden, men måtte trække sig tilbage i Telefonhuset. Det gjorde menneskemængden så desperat, at den sprængte døren til Tele-fonhuset og søgte dækning indendørs. Da der samtidigt blev skudt mod den tyske vagt i KFUM-byg-ningen, blev der derfra kastet håndgranater ud på Klosterbakken, hvorved mange af Telefonhusets vinduer sprængtes. Det medførte, at telefonisterne skyndsomst måtte forlade omstillingsbordene, så der pludseligt ikke længere kunne telefoneres i hele Odense.

Fra ca. kl. 17.30 begyndte frihedskæmpere at beskyde Telefonhuset fra tre forskellige positioner og formentlig i den tro, at Telefonhuset var blevet besat af tyske soldater eller Hipoer. "Hipo" var betegnel-sen for det tyske HilfsPolizei - et særlig råt og brutalt korps af danske nazisympatisører, som med ret-te var frygtet af befolkningen.

To gange lykkedes det telefondelingen via den fynske distriktscentral at få forbindelse til modstands-folk i politistationen på rådhuset, men disse var ude af stand til at komme i kontakt med de skydende.

 

Ved skyderiet i Odense den 5. maj 1945 blev Tele-fonhuset ramt af ca. 850 projektiler, hvoraf ca. 450 trængte ind i bygningen og medførte betydelige skader. Billedet viser de kobberlapper, der er loddet på skudhullerne. Foto: Erik Juul.

 

Kampene kulminerer

En styrke af modstandsbevægelsens folk rykkede herefter frem mod KFUM-bygningen under så kraf-tig beskydning, at otte af dem mistede livet.

Også telefondelingen led tab. Overmontør Hjendre Pedersen stak hovedet ud af et tagvindue for at ori-entere sig, men blev ramt i hovedet af et projektil og døde øjeblikkeligt. Så besluttede man at vinke med et hvidt håndklæde i et vindue for at tilkendegive, at Telefonhuset ikke var besat. Portner Olrich Peter-sen påtog sig at vifte med "flaget", og selvom han blev skudt i hånden, virkede signalet. Skydningen ophørte lige så pludselig, som den var begyndt.

De mennesker, der havde søgt flugt i Telefonhuset, blev gennet ud, telefondelingen indtog atter sine poster, og centralbordene blev bemandet på ny, selvom huset var blevet gennemhullet som en si, og næppe et eneste vindue var intakt.

Episoden var meget trist, da det hovedsageligt var modstandsfolk, der beskød modstandsfolk. Tys-kerne i KFUM-bygningen var dog også involveret og måske årsag til, at det hele startede. Der blev se-nere opsat en mindetavle for overmontør Hjendre Pedersen i Telefonhuset.
 

Kommenter denne artikel

Vi offentliggør kun kommentarer med et lødigt og sagligt indhold

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Relaterede artikler

Man binder os på mund og hånd... - En gribende historie
Historier fra en krigstidshverdag

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1