Alt samlet i "Kommunikationens hus"

Af Malene Iwersen & Jan Gøricke

01. Aug. 2007

Post & Tele Museum har fået mulighed for at samle alle aktiviteter i samme hus til gavn for såvel gæsterne som for museets daglige drift. 

Gæster til biblioteket modtages ved skranken på 4. sal. Bøgerne er opstillet i lyse lokaler langs gangen i baggrunden. Foto: Jan Friis. 

Købmagergade 37 bliver i endnu større udstræk-ning Kommunikationens hus med adgang til museets righoldige samling af kilder til kommu-nikationens historie.

Nye rammer og bedre tilgængelighed

Med udgangen af marts 2007 lukkede Studiehuset i Valkendorfsgade. I løbet af april og maj flyttede vi bibliotek, arkiver og store dele af samlingerne, og fra og med 5. juni 2007 har vi igen haft åbent for besøg og ekspedition i Købmagergade 37, men det er først i sidste uge af september 2007, at vi bliver helt færdige med at etablere de nyindrettede facili-teter med nye muligheder for at søge i museets sam-
linger.

Flytningen af Studiehusets faciliteter vil på alle måder øge tilgængeligheden. Alle tilbud samles på én adresse, og man kan komme til alle etager med elevator.

Bibliotek & Arkiv

Gæster med ærinde på biblioteket skal nu henvende sig i receptionen på 4. sal, hvor de mest benyt-tede bøger er blevet opstillet. De bøger, som ikke får hyldeplads, kan rekvireres hos bibliotekaren. Husk at der er mulighed for at søge i bibliotekets bøger fra museets hjemmeside. Bibliotekets åb-ningstider er blevet udvidet til at følge museets normale åbningstider.

Søgning i Post & Tele Museums samlinger og arkiver bliver mulig fra søgestationer i bibliotekets om-råde. Personlig betjening af samlingernes personale vil også kunne arrangeres, men vi anbefaler, at man aftaler besøg på forhånd, hvis det drejer sig om større søgninger, udlån mv. Studiebesøg i de filatelistiske samlinger skal som hidtil aftales forud.

Farvel til Studiehuset

Fraflytningen af Valkendorfsgade 7-9 er et farvel til navnet „Studiehuset" og til et skattet udflugtsmål for mange med særlig interesse i kommunikationens historie. I ti år fungerede huset som Dansk Post- og Telegrafmuseum, indtil det i 1996 blev lukket for offentligheden grundet opbygningen af Post & Tele Museums udstilling i Købmagergade, som åbnede i efteråret 1998. Siden genåbnede huset i januar 2000 som Studiehus i regi af Post & Tele Museum med bl.a. bibliotek og telehistorisk studie-samling. Den sidstnævnte samling flytter ikke med. Den er sammen med en del større genstande blevet overført til eksternt magasin, men forinden blev klenodierne fotograferet, så det nu er muligt at se dem alle i databaser.

Vi undskylder over for de brugere, som er blevet forhindret i at besøge os i de forløbne måneder, men samtidigt har vi glædet os til at samle alle muligheder under ét tag og byde alle velkommen i mere publikumsvenlige rammer.
 

Kommenter denne artikel

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1