Udsyn - Saa fjern Saa nær

Af Malene Iwersen

01. Aug. 2007

Med udspring i mobiltelefonens 25 års jubilæum har Post & Tele Museum kastet sig ud i et spændende projekt med billedkunstner Lasse Ernlund Lorentzen. Han har skabt en fotografisk installation til museet, som udvider vores erkendelse af det hektiske kommunikationssamfund, der omgiver os.
 

Dette view fra Café Hovedtelegrafens terrasse afslører nogle af de mange master og antenner, der sikrer vor tids behov for kommunikation. Foto: Lasse Ernlund Lorentzen. 

Et værk undervejs

I samarbejde med kunsthistoriker Peter Meyer tog museet kontakt til billedkunstner Lasse Ernlund Lorentzen (f. 1974), for at erhverve et kunstværk til museets samlinger. Lasse Ernlund Lorentzen, som er ved at færdiggøre sin uddannelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi, har tidligere arbejdet med undersøgelse af byrummet og de skjulte magtstrukturer, der definerer dette. Det færdiggjorte værk skulle vende vores vante blik på nutidens kommunikation og give os hans syn på, hvad mobiltelefonens univers også er.

Alt det som ingen ser

Resultatet er blevet en installation, der består af tre store panoramiske fotografier, som er skabt speci-fikt til Café Hovedtelegrafens vægge. Billederne genspejler den udsigt, som gæsterne kan nyde fra cafeen. Ved at lave sådan en spejling billedliggør Lasse Ernlund Lorentzen det, som vi omgiver os med til daglig, og får os til at betragte byrummet som en genstand. Han perspektiverer byrummet, for at få os til at erkende nye aspekter. Beskueren opfordres til at vende blikket indad og reflektere over sin egen dagligdag.

På gadeplan er vi omgivet af den hektiske hverdag og kravet om altid at være tilstede med den evigt tændte mobiltelefon. Tager man derimod elevatoren op i museets café, træder man ind i et fredfyldt rum, hvor udsigten over byens tage giver overblik, og himlens drivende skyer eller knaldblå sommer-himmel giver en ro, som ellers er svær at finde midt i storbyen. Hvad vi ofte ikke bemærker, er, at selv oppe i niveau med byens tage står vi midt i den højspændte, men dog tavse kommunikation, som ubemærket gennemskærer himlen på kryds og tværs. Byens skyline har nemlig forandret sig og bæ-rer præg af byens kommunikation. Blandt gamle irgrønne spir og tårne er der kommet nye til i form af mobilmaster, antenner og paraboler.

Eftertanke

Den mobiltelefoni, vi her præsenteres for, er rolig og tavs og står i skærende kontrast til den mere støjende form, vi ellers omgiver os med til hverdag på gaden. Ved at præsentere det velkendte i ny form, giver Lasse Ernlund Lorentzen os en nøgle til erkendelse af de nye kommunikationsformer.

Oplev resultatet i Café Hovedtelegrafen fra den 28. august 2007 til 13. januar 2008.
 

Kommenter denne artikel

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Relaterede artikler

Mobil 25 - slæbbar, dyrebar, tynd, trendy

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1