Det generte geni

Af Martin Rovang Jensen

01. Nov. 2007

B = yX/x! / (1 + y + y2/2! + y3/3! +...+ yX/x!) Sådan en formel kan nok tage pusten fra de fleste, men ikke fra matematikeren Agner Krarup Erlang. Erlang levede i stilfærdig ubemærkethed, men hans arbejde var revolutionerende og vandt international anerkendelse. I år er det 90 år siden han som et af vore største matematiske genier fremsatte ovenstående formel og dermed lagde forudsætningen for moderne trafikteori. 

Erlang i det fri, 1915
Post & Tele Museum


 

Erlangs tabeller

Navnet Erlang vil nok kun vække genkendelse hos ældre læsere, der kan huske hans logaritmetabeller fra skolens matematiktimer. I dag har lommeregnere fortrængt tabellerne fra undervisningen, men de, der tidligere svedte over vanskelige regnestykker har sik-kert ofte sendt Erlang en venlig tanke. Og også i dag har vi meget at være Erlang taknemmelige for.

En flittig studerende

Erlang blev født i 1878 i den lille by Lønborg i Vestjylland som yng-ste søn af den lokale skolelærer. Allerede tidligt viste Erlang en usædvanlig begavelse - han var et stille barn, der foretrak tykke bøger om matematik frem for leg, og som lynhurtigt formåede at sætte sig ind i meget komplekse problemstillinger. Efter folkesko-len flyttede han til Hillerød for at læse på Frederiksborg Statsskole, og endelig i 1901, blev han cand. mag. fra Københavns Universitet med matematik som hovedfag.

Lige så dedikeret Erlang var til matematikkens verden, lige så ge-nert og fjern fremstod han blandt andre. Han blev aldrig gift, men boede hele livet sammen med sin søster Ingeborg i København.
 

Udsnit af Erlangs håndskrevne udregninger.
Post & Tele Museum 

Trafikteoriens fader

Erlang arbejdede de første par år som lærer, men hans liv ændrede sig brat i 1908, da Københavns Telefon-Aktieselskabs visionære direktør. Frits Jo-hannsen 'headhuntede' den unge matematiker. Som telefonselskabets videnskabelige medarbej-der skulle Erlang forske i, hvordan selskabet opnå-ede en fornuftig balance mellem omkostningerne til nye anlæg og den service, man ville tilbyde abon-nenterne. Erlang kastede sig engageret over arbej-det og fremsatte i 1917 sin såkaldte B-formel - ind-ledningens volapyk - der kort fortalt beregner den dimensionering af telefonnettet, der sikrer den smi-digste og mest effektive ekspedition af samtaler.

Med sin revolutionerende formel grundlagde Erlang den moderne trafikteori, vi alle nyder godt af i dag. B-formlen bruges til at udarbejde optimale trafik-scenarier i mange sammenhænge, lige fra anlæg-gelsen af nye veje, hvordan postgangen effektivise-res til, hvor mange kasser der bør være åbne i su-permarkedet. Så send lige Erlang en venlig tanke næste gang du kører bil, sender et brev eller køber ind.

Erlangs arkiv

B-formlen vakte hurtigt opsigt i fagkredse, hvilket i 1946 førte til, at den internationale enhed for måling af telefontrafik fik navnet 'erlang'. Skulle der være læsere, der har fattet interesse for talknuserens be-drifter, råder museets bibliotek over Erlangs arkiv. Det rummer hans optegnelser, udregninger, teg-ninger m.m. og er efterfølgende suppleret med litteratur om teletrafik.
 

Kommenter denne artikel

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1