Drømmesporet

Af Kirsten Benn Lykkebo & Jacob Westergaard Madsen

10. Feb. 2008

Den 7. februar fik museets permanente udstilling tilføjet en helt ny dimension. Et spor gennem de velkendte fysiske rammer, som gennem lyd og billeder kaster nyt lys på den teknologiske historie: Folks drømme, håb, visioner og mareridt om fremtidens kommunikation. Hvordan så verden af i morgen ud i verden af i går?
 

Mand og maskine i ét. Denne illustration fra 1878 viser en tidlig forestilling om informationssam-fundets mulige negative konsekvenser. En slags information overload. 

En lys fremtid

Drømmesporet starter i vores egen fremtid: Hvilke drømme eksisterer i dag om morgendagens kom-munikation? Et svar kan ses i museets videograf, som er lavet helt om til lejligheden, så den nu for-tjener prædikatet 'biograf 'med lækre sæder og nyt lærred. Her vises en 10 minutter lang film om per-spektiverne af den højteknologiske forskning, der finder sted på DTU Fotonik. Hér forskes i, hvordan lyset kan bruges til at sikre nye og hurtigere kom-munikationsmuligheder. Perspektiverne er svim-lende: fx anser forskerne det for sandsynligt, at vi i den nære fremtid vil få 3D fjernsyn og mobiltelefo-ner uden skærme; i stedet vil enhver plan flade kunne bruges til at projicere billeder op på.

Historiske fremtider

Drømme om fremtiden er en konstant faktor i kom-munikationens historie. Det kan man forvisse sig om i de ni korte, historiske film, der kan ses rundt omkring i udstillingen. Fra postvæsenets fødsel til vore dages internet og mobiltelefoni præsenteres visionære opfindere, drømmende forretningsfolk, teknologiskeptikere og fantaserende forfattere. Nogle drømme synes at gå igen, fx er idealet om tiden, der skal udnyttes til det yderste, en drøm, der går helt tilbage til postvæsenets fødsel. Også fremtidige indtjeningsmuligheder er noget, der altid har optaget kommunikationens pionerer.

Drømmene er altid afhængige af den tid, de finder sted i. Derfor siger de ofte mere om nutiden end om fremtiden. Første stop på Drømmesporet, 'Postale drømme', handler om vej og transportformer - fordi det netop var de forhold, der var de største hindringer for drømmen om hurtig kommunikation. Senere fik drømmene vinger med den teknologiske udvikling, og fra de konkrete forbedringer gik de mod mere og mere vidtløftige drømme om verdensfred, overvindelse af tid og rum, kontakt med Mars, men også totale afvisninger af det nye og frygt for kommunikationsrelaterede nervesammenbrud.

Film og citater

Drømmesporet er designet af Lars Haastrup Arkitekter, og filmene er produceret af Waterfront/Steen Herdel. Men filmene er ikke det eneste element i denne udstilling-i-udstillingen. Ved hvert stop under-vejs støder man på et væld af underholdende citater, som på konkret vis fortæller om fremtidsdrøm-me gennem kommunikationens historie. Samtidig er der lavet et lille 'Gæt et citat' spil, hvor gæsterne kan teste deres evne til at skelne mellem fup og fakta: Hvad er blevet sagt, og hvad er ikke blevet sagt?

 

Kommenter denne artikel

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Relaterede artikler

Drømme om computeren
Kontakt med Mars
Frimærkets fremtidsdrøm
Historier om fremtiden
Drømmen om flyvende breve

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1