Den moderne telefon - Kommunikation i mellemkrigstiden I

Af Anne Marie Rechendorff

01. May. 2008

Telefonen kom til Danmark allerede sidst i 1870'erne, men bredte sig først til en større del af befolkningen i mellemkrigstiden. Med den stigende telefontrafik fulgte nye apparater i tidens formsprog. 

Bordapparat, kaldet "Symaskinen", L.M. Ericsson, Stockholm 1892. 

Nye tider, nyt design

I 1920'erne og 1930'erne brød det moderne for al-vor frem i København. Nye former for arkitektur, kunst og design så dagens lys samtidig med, at telefon og radio begyndte at præge befolkningens hverdag. I takt med telefonens større udbredelse og den sideløbende udvikling på teknikkens område fik telefonen nyt udseende. Således blev en num-merskive nødvendig, da man i det storkøbenhavn-ske område i slutningen af 1920'erne indførte det såkaldte D-system, hvor abonnenterne selv skulle vælge den telefoncentral, de ønskede kontakt med. Først tilføjedes en ældre apparatmodel den store skive med bogstavkombinationer og tal, men snart fulgte nye modeller, hvor skiven var tænkt med fra starten.

Behovet for apparater med nummerskiver blev landsdækkende i takt med fuldautomatiseringen af telefonien i årtierne efter 2. verdenskrig, men indførelsen af nummerskiven hører mellemkrigstiden til og medførte en nytænkning og forenkling af telefondesignet.

Ingeniørernes konstruktioner

De nye modeller brød med det sene 1800-tals finurlige konstruktioner, der netop havde til formål at vise teknologien frem. I mekanikkens tidsalder beherskede teknikeren den industrielle produktion, mens designeren først kom ind i billedet til slut i processen. Kulminationen på den konstruktive æra var de såkaldte skeletapparater, som var sindrige stålkonstruktioner, bygget op omkring en kerne. I et forsøg på at civilisere de rå, maskinmæssige former, var apparaterne typisk dekoreret med påtegne-de slyngornamenter i klunketidens stil. Telefonen var tydeligvis et stykke håndværk frem for masse-produktion. Og den var endnu forbeholdt et fåtal.

 

L.M. Ericssons bakelittelefon fra 1932 blev arketypen for internationalt telefondesign i årtier fremover. 

Bakelitten baner vejen

I løbet af de første tiår af 1900-tallet fik telefonen gradvist et enklere udseende. Det nye design modsvarede tidens krav om enkelhed, funktionalitet og masseproduktion. De første telefoner, hvor teknikken var skjult og det konstruktive nedtonet, bar præg af et arkitektonisk formsprog med kantede og rektangulære former.

Omkring 1930 blev telefonerne mere strømlinede. På det tidspunkt gjorde designeren for alvor sin entré i industrien, hvilket medførte et øget fokus på at indkapsle teknikken og give telefonen en mere en-kel, håndterbar form, et helhedsudtryk, som ikke havde behov for yderligere dekoration.

På samme tidspunkt introduceredes et nyt materiale i telefonindustrien: Bakelitten. Den blev opfundet i 1907 af den belgiske kemiker Leo Hendrik Baekeland og var en af de første syntetiske plasttyper. Den banede vejen for designernes ideer og en helt ny generation af telefoner, hvis former var mere skulpturelle end arkitektoniske.

Det var ikke kun inden for telefondesign, funktionalismen slog igennem. Også på det arkitektoniske og designmæssige område generelt satte funktionalismen sit præg, hvilket resulterede i så store ikoner som PH-lampen og Radiohuset på Frederiksberg.

Artiklen er optakt til museets deltagelse i Golden Days-festivalen 5. til 21. september 2008. Se pro-grammet på www.ptt-museum.dk.
 

Kommenter denne artikel

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Relaterede artikler

Et hus med forbindelser - Kommunikation i mellemkrigstiden II

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1