Drømme om computeren

Af Kirsten Benn Lykkebo

01. May. 2008

Udviklingen af et af vores dages mest uundværlige kommunikationsmidler, computeren, startede i 1830'ernes England, hvor matematikeren og filosoffen Charles Babbage (1791-1871) arbejdede på verdens første programmerbare regnemaskine.
 

Lev Livet Elektrisk - katalog fra udstillingen i Forum 1957.

 

Charles Babbage

Programmeringen af Babbages analytiske maskine foregik ved hjælp af hulkort, der indeholdt koden til programmet. Maskinen kunne således ikke blot forprogrammeres til at udføre en bestemt opgave, men programmeringen kunne løbende ændres, uden at dette krævede ændringer på selve maskinen. Det sidste var en afgørende nyskabelse i forhold til eksisterende maskiner.

Forløberen for den moderne computer

Babbages analytiske maskine var dampdreven, lavet af messing, 30 meter lang og 10 meter bred, men ikke desto mindre var den forløberen for vore dages computere. Desværre kunne maskinen ikke gøres færdig på grund af manglede finansiering. Babbage arbejdede dog på ideen indtil sin død i 1871 og nærede så stor tillid til dens realisering, at han skrev i sine selvbiografiske noter: „Så snart en analytisk maskine eksisterer, vil den bestemme vi-denskabernes fremtidskurs." I dag er mange forskningsprojekter helt afhængige af computernes hjælp, så han fik ret i sin frem-tidsdrøm. 

Aage Melbye kontrollerer data ved folketingsvalget i 1960. Regnecentralen var af DR blevet bedt om at hjælpe med at udregne prognoser og mandatfordeling ved hjælp af DASK, Det var me-ningen, at resultaterne skulle indtelefoneres til radiohuset på Rosenørns Allé, men det virkede ikke. Resultaterne blev derfor sendt fra Valby med taxi til til Radiohuset og hejst op i en kurv til fjerde sal for at spare tid. Derefter blev de håndskrevet på skil-te, der blev hængt op i studi-et, så befolkningen kunne se dem hjemme i stuerne. 

Et verdensmarked for fem computere

De tidligste computere i det 20. århundrede lod ikke Charles Bab-bages analytiske maskine meget efter, hvad angår størrelse eller funktioner. Om det udelukkende var størrelsen på maskinerne, der i 1943 fik IBM's formand Thomas Watson til at forudsige et verdensmar-ked for maksimalt fem computere, ved vi ikke. Sikkert er det, at han tog fejl.

Den første danske computer

Den første danske computer, DASK (Dansk Aritmetisk Sekvens-Kal-kulator), blev udviklet af den første danske IT-virksomhed, Regnecen-tralen, og fyldte en hel villa i Valby. Som med Babbages maskine be-nyttede DASK hulkort til sine beregninger, hvoraf nogle af de første foregik på den stort anlagte udstilling i Forum i 1957 - Lev Livet Elek-trisk. For at vise publikum maskinens overlegne regnekraft kunne publikum medbringe deres lønsedler, hvorefter maskinen udregnede deres skatteprocent. Eller det vil sige: Tallene blev sendt via telefon mellem Forum på Frederiksberg og Valby, da DASK ikke sådan lod sig transportere.

Computeren som livsnerve

I dag er computeren en integreret del af de fleste menneskers hver-dag, og uanset om vi har en derhjemme eller ej, påvirker den vores hverdag og næsten alt, hvad der omgiver os - på arbejdspladsen, i trafikken, i skolen og i fritiden. Der er således langt fra vores virke-lighed til følgende forudsigelse fra en fremtidskongres i USA i 1977: „Der er ingen grund til, at nogen skulle ønske sig en computer i hjemmet."

Historien indgår i Drømmesporet, som kan opleves i museets permanente udstilling.

 

Kommenter denne artikel

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1