Museum og koncertsal

Af Kirsten Benn Lykkebo

29. Nov. 2013

Begge de to, i udgangspunktet, uforlignelige størrelser har i tidens løb fundet sit hjem i et og samme lokale. Nemlig på Købmagergade 37´s tredje sal. Museet står her endnu, mens Radiosymfoniorkesterets koncertsal for længst er blevet flyttet til andre og større lokaler. 

En dag for nylig fik jeg tre flyttekasser leveret fra museets magasin, billederne heri skulle sorteres og registreres. I en af kasserne lå et billede, der kaldte på en nøjere granskning. Billedteksten lød nemlig som følger: ”d 28. oktober 1925 Købmagergade 37. Efter radiofoniudsendelsen”, så indforstået og dog med en sådan aura af vigtighed, at det straks fik spørgsmålene til at stille sig i kø. Hvilken radiofoniudsendelse? Hvorfor denne eksakte dato? Hvem var de fotograferede? Og hvor i den store bygning, der ligger på Købmagergade 37 var billedet taget? Desuden var der det helt utrolige sammentræf at kassen blev bragt ind på mit kontor netop d 28. oktober. 

Radiosymfoniorkesteret og andre af de til radioudsendelserne tilknyttede personer. På forreste række (nr. fire fra højre) Emil Holm, Statsradiofoniens første leder.  

Radiosymfoniorkesteret

Museets bibliotek kunne svare på det meste. Billedarkivet på resten. Radiofoniudsendelserne i de tidlige år blev sendt fra forskellige lokaliteter i og omkring København, bl.a. Lyngby Radio og altså også Købmagergade 37, der på dette tidspunkt rummede Statstelegrafens Hovedtelegrafstation.

Efter oprettelsen af Statsradiofonien i 1925 drømte den nye radios driftsleder og programchef, kammersanger Emil Holm (1867-1950), om at oprette et radiosymfoniorkester. Et sådant orkester krævede meget mere plads end radioens daværende lokaler i Jorcks Passage havde at tilbyde. Løsningen blev et skifte tilbage til Købmagergade 37, hvorfra radiofoniudsendelserne ellers var flyttet året før. Her fik Holm pladsen til at indrette et stort moderne radiostudie, hvorfra man kunne sende koncerter til den stadigt voksende lytterskare – og hvor der var plads til et egentligt orkester fremfor de mindre ensembler og trioer der tidligere havde været benyttet til radiotransmitterede koncerter.

Radiosymfoniorkesteret kan således datere sin opståen til netop d 28. oktober 1925, hvor der for første gang blev sendt fra det nye lokale på Købmagergade 37´s tredje sal. Og det er folkene bag denne radiofoniudsendelse der blev foreviget af fotografen. På billedet ses musikerne i det tolv mand store orkester, dagens solist og andre tilknyttet Statsradiofoniens udsendelser. Derudover var der også repræsentanter fra telegrafvæsenets radioingeniørtjeneste. Deres tilstedeværelse skyldtes, at telegrafvæsenet stod for den tekniske side af radiofoniudsendelserne.
 

Et udsnit af Post & Tele Museums udstillinger ved åbningen i 1998. I denne sal, der i dag huser bl.a. kuglepostvognen, var Radiosymfoniorkesterets første koncertsal. 

Nye beboere i Købmagergade

Allerede efter to år begyndte man at diskutere en ny beliggenhed til Radiosymfoniorkesterets koncertsal, da det 89 kvadratmeter store lokale på Købmagergade var blevet for trangt til det stadigt større orkester. Radiorådet gik i gang med at finde egnede lokaler og en mulighed, der blev diskuteret var Centralpostbygningen i Tietgensgade. Et sådant skifte krævede blandt andet at Postmuseet rømmede sine lokaler samme sted, fremgår det af en intern skrivelse om omfordelingen af lokaler. Det blev dog ikke i første omgang aktuelt, da radioudsendelserne fandt et (endnu engang midlertidigt) hjem i Axelborg i 1928. Det var fra salen her, at de første radiotransmitterede koncerter med levende publikum blev sendt, de senere så navnkundige torsdagskoncerter.

Postmuseet flyttede først i 1956 fra Tietgensgade. Flyttelæsset blev transporteret først til Vesterbrogade og senere til Valkendorfsgade. I oktober måned 1998 flyttede Post & Tele Museum til Købmagergade 37 med udstillinger på 3 etager, bl.a. lige netop dér, hvor pladsen i 1928 var blevet for trang til Radiosymfoniorkesteret.
 

Kilder

Bramslev, Gunnar: Radioens udvikling 1898-1933, Post & Telegrafvæsenet 1982.

Knud Rée og Axel Breidahl (red.): Danmarks Radio: Den Danske Statsradiofoni gennem 15 Aar, Chr.,Erichsens forlag 1940.

”Udkast til Anvendelse af Lokaler i Postgaarden på Købmagergade” af 9. juli 1927, Post & Tele Museums arkiv.

Dansk biografisk leksikon 

Kommenter denne artikel

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Relaterede artikler

Historier fra Købmagergade I
Et hus med forbindelser - Kommunikation i mellemkrigstiden II
Kuglepostvognen – en unik dansk opfindelse
De tidlige radioudsendelser
Et morsomt museum du ikke tager skade af

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1