Trotskij var her! - Historier fra Købmagergade II

Af Birgitte Wistoft

20. Nov. 2008

To fotos i Post & Tele Musuems arkiv afslører et af den landsforviste russiske revolutionsleder Lev Trotskijs opholdssteder, da han i november 1932 besøgte Danmark. 

Trotskij hjælpes på plads foran CBS' mikrofon i Statstelefonens talestudie i Købmagergade. 

En mediebegivenhed
 
Det gik ikke stille af, da nyheden om Trotskijs be-søg ramte pressen. Foreningen Socialdemokrati-ske Studenter havde inviteret ham til at holde fore-drag i anledning af 15-året for den russiske revolu-tion, og den socialdemokratiske regering havde udstedt et 8 dages visum og afkrævet Trotskij et løfte om et videnskabeligt foredrag uden kommen-tarer til aktuel politik.

Trotskij var blevet fjernet fra magten af Stalin alle-rede i 1928 og var i eksil i Tyrkiet, men for den vestlige samtid var Trotskij „den russiske revolu-tions største nulevende skikkelse", „skaberen af Den Røde Hær", Stalins berømteste modstander/offer - og en glødende fortaler for en verdensom-spændende, socialistisk revolution. For første gang ville han træde offentligt frem i Vesteuropa efter sin landsforvisning. At modtage ham var at invitere til ballade internt mellem socialistiske grupperin-ger og eksternt i forholdet til Sovjetunionen.

Sikkerheden i top

Omgivet af sikkerhedsfolk og med pressen i hælene påbegyndte Trotskij med hustru og barn rejsen til København. Turen tog 10 dage og gik med skib fra Istanbul via Napoli til Marseilles, i politibevogtet bil gennem Frankrig til Dunkerque, hvorfra endnu et skib bragte familien til Esbjerg den 23. november. Her overtog Statsbanerne og danske sikkerhedsfolk opgaven og snød den ventende folkemængde på Københavns Hovedbanegård ved at lade Trotskij forlade toget i Tåstrup. I København indkvarteredes familien privat på skiftende, hemmelige adresser. Et væld af avisartikler og interviews dækkede hans ophold. 

Lev Trotskij (f. Bronsjtejn i 1879 i Rusland) er klar til at tale til de amerikanske lyttere. 

Foredraget

Om aftenen søndag den 27. november talte Trotskij om den russiske revolution for 2.500 tilhørere i Idrætshuset på Østerbro. Mellem ham og publikum havde hans eget sikkerhedskorps taget opstilling, deriblandt en gruppe tyske trotskister, der var cyklet fra Hamburg til København for at beskytte deres an-fører. Trotskij talte på tysk, og Hartvig Frisch opsum-merede på dansk. Udenfor demonstrerede de Sta-lin-tro danske kommunister, men alt forløb i god ro og orden. Ifølge pressen var foredraget ret så kede-ligt. Efter sigende blev det optaget af Fox Film, mens Statsradiofonien uden begrundelse skal ha-ve afslået at transmittere Trotskijs foredrag til USA.

Hvad arkivet gemmer

Her kommer de to fotos fra museets arkiv ind: Trotskij foran en CBS-mikrofon i et gardinforet studie i Post- og Telegrafvæsenets Hovedtelegrafstation på Købmagergade. En fotograf har sørget for at for-evige det celebre besøg, og Dansk Post- og Telegrafmuseums personale har arkiveret billederne på-skrevet: „Trotsky taler fra Statstelefonkontorets talestudie i Købmagergade via Berlin-Brüssel-London til USA's lyttere søndag den 27. november 1932."

CBS står for Colombia Broadcasting System, der startede sin radiovirksomhed i 1927. Så Trotskij talte rent faktisk til de amerikanske lyttere under sit besøg i København. Ikke på tysk i en radiotrans-mission fra en offentlig foredragssal, men på engelsk on line via telefonnettet under tidens bedst tænkelige sikkerhedsmæssige forhold bag Hovedtelegrafstationens lukkede døre.

Hvad internettet gemmer

Reaktionen i USA kan man i dag google sig til. Blandt andet omtaler både The New York Times (28. november 1932) og Time Magazine (5. december 1932) Trotskijs radiotale. Det fremgår, at optagel-sen fandt sted samme dag som foredraget i Idrætshuset og angiveligt indbragte den berømte revo-lutionær 1.000 $, mens han fik 5.000 $ for at tale foran „U.S. sound newsreel cameras", der leverede talefilm til de amerikanske biografers ugerevyer. Denne optagelse gemmer sig muligvis bag omtalen af Trotskijs „first talking pictures interview" i København, der i Archive Films' katalog fejlagtigt er dateret til 1920'erne.

Krisekontrol

Den danske stat havde altså sørget for trygge rammer for Trotskij og de udenlandske medier, og man fristes til at tro, at det næppe har været regeringen uvelkomment, hvis rygterne om en afvisning af en radiotransmission var i omløb. Man havde behændigt kontrolleret situationen, nu gjaldt det om at komme af med den problematiske gæst, som gjorde alt for at forsinke udrejsen. Myndighederne var resolutte, satte familien i en bil og kørte den til skibet i Esbjerg ved opholdstilladelsens udløb. Trotskij fik siden ophold i Frankrig og Norge - og til slut i Mexico, hvor han i 1940 blev myrdet af en sovjetisk agent. 

Kommenter denne artikel

Vi offentliggør kun kommentarer med et lødigt og sagligt indhold

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Relaterede artikler

Historier fra Købmagergade I
Et hus med forbindelser - nu på internettet - Historier fra Købmagergade III

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1