Brevkassen tømmes ikke

Af Erik Jensen

01. Jun. 1995

Førhen kunne man aflevere sine breve direkte til besørgelse til de postførende tog, hvor bureauvognene var rullende postkontorer. Men naturligvis var der undtagelser 

Man kigger lige en ekstra gang, når fire næsten identiske skilte med teksten "Brevkassen tømmes ikke" fanger øjets opmærksomhed i museets afdeling for jernbanepost. Kan det virkelig have sin rigtighed? Budskabet er imidlertid korrekt. Postvæsenet har faktisk i visse tilfælde undladt at yde den forventede service og oven i købet skiltet med det ...

Selvfølgelig er der en god grund til disse skiltes eksistens. Hvert skilt har tre ophængningsslidser - altså er skiltene beregnet til lejlighedsvis ophængning. Og at ophængningen er foregået udendørs, fremgår tydeligt af det ældste skilt fra før 1900, det er hårdt medtaget af vind og vejr. De øvrige tre skilte er emaljerede og har bedre kunnet holde til at blive anvendt.

Skiltene er blevet brugt på togvogne til posttransport - de såkaldte bureauvogne eller bevægelige postkontorer, som de også kaldes, fordi behandling og sortering af post kan foretages under kørselen. Lige siden den første bureauvogn blev taget i brug den 27. april 1856, har sådanne vogne været forsynet med et brevindkast, så kunderne har kunnet aflevere breve til besørgelse direkte til de postførende tog. Det var altså stadig muligt at få et brev sendt, selvom indleveringsfristen var overskredet ifølge påskriften på den ordinære brevkasse på stationen eller på det nærmeste posthus.

Når en bureauvogn stod oprangeret og måske først skulle køre igen den følgende dag eller efter en weekend, blev skiltet "Postkassen tømmes ikke" ophængt under brevsprækken i stedet for det skilt, der angav posttogets rute og bestemmelsessted. Det kunne også ske, at bureauvognen blev benyttet som postpakvogn uden betjening eller i tom tilstand skulle transporteres til et nyt sted. Nogle vil måske indvende, at brevindkastet kunne have været blokeret, men sådan var Postvæsenets stil ikke dengang. Folk skulle til enhver tid kunne komme af med deres breve, men selvfølgelig orienteres, hvis posten ikke gik videre lige med det samme. Det er først i nyere tid blevet nødvendigt lejlighedsvis at afspærre indkastene i brevkasserne, og et så drastisk skridt tages fortrinsvis kun nytårsaften! 

Kommenter denne artikel

Vi offentliggør kun kommentarer med et lødigt og sagligt indhold

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1