Der er noget i luften

Af Malene Iwersen

01. Sep. 2005

Det er sensommeren 1912, nærmere bestemt den 19. september. Klokken er 10.20, og Københavnerne er på den anden ende. I horisonten anes et fantastisk syn: Sejlende gennem luften nærmer den enorme zeppeliner Hansa sig hovedstaden. Det er verdens første internationale passagerflyvning med et luftskib. Københavnerne er vidne til en verdensbegivenhed.
 

Københavnerne var ved at tabe næse og mund, da Hansa i 1912 besøgte byen. Foto: Det kongelige Bibliotek. 

Både før, under og efter besøget er luftskibet i cen-trum for mediernes og befolkningens interesse. I avisen "København" kunne man samme dag læse:

"Den Dag, som blev en Mindesdag i vor Bys Histo-rie, sprang man ud af sin Seng og stormede til Tele-fonen. Det var én forvirret Spørgen, pr. Telefon, fra Vindu til Vindu, og rundt i alle Gader: Kommer Luftskibet? Og hurtigt gik det fra Mund til Mund: "Hansa" er afgaaet fra Hamborg.

Alt, hvad der kunde krybe og gaa, kom paa Bene-ne. Ud ad Roskildevej og den gamle Køge Lande-vej bevægede sig et Tog af Cyklister og Automo-biler; man vilde køre Zeppelin i møde."

 

Fascinationen af zeppelinerne ville ingen ende tage. Postkort med studiefoto af kvinder i Hansas gondol. Ukendt fotograf.


 

Luftens hval

Hansas besøg i København var bogstavelig talt en stor begivenhed. Forestil dig Rundetårn sat sam-men fire gange og læg 2,5 m på tårnets diameter, og du har noget der minder om størrelsen på det luftskib, som svævede ind over byens tage i 1912. Hansa var 148 m langt og 14 m i diameter. Det må have været et imponerende syn. Zeppelineren var ikke blot fascinerende i kraft af sin størrelse, men også fordi den var en ingeniørbedrift uden lige. Aldrig før havde det været muligt at rejse gennem luften på denne måde. Passagererne kunne be-kvemt sidde og drikke kaffe ved et af salonens borde, mens landskabet passerede forbi dybt under dem.

Grev Zeppelin luftsatte sit første skib i år 1900, og 12 år senere var ekspertisen og rutinen klar til in-ternational passagerflyvning. Det var dog ikke alle beskåret at rejse på denne luksuriøse facon. Ikke mindst var det dyrt at producere de store kæmper, men også at holde dem i luften. Zeppelinerne kræ-vede en stor specialuddannet besætning og dertil også et enormt jordmandskab, som ved forha-lingstove sørgede for at holde luftskibet ved jorden. Breve og postkort blev stemplet ombord med sær-stempler, som ofte viste både rute og luftskib. Alle-rede fra begyndelsen var post stemplet ombord på de flyvende cigarer samlerobjekter. Undervejs blev posten til tider kastet ud over de valgte destinatio-ner i små sække med lange faner, så nedslagsste-det lettere kunne lokaliseres.
 

Kommenter denne artikel

Vi offentliggør kun kommentarer med et lødigt og sagligt indhold

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Relaterede artikler

Fascinationen varer ved
Ny udstilling "går i luften" - på internettet
Guldslageren, koen og luftskibet
Luftskibet kommer!
Otto Frello
Ferdinands scrapbog
Hurtig himmelpost
Den Traadløse
Den trådløse erobrer himlen

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1