Tilbagedatering

Af Louise C. Larsen

01. Aug. 2006

De fire malerier fra Valdemar Andersens serie "Brevets gang", som blev udstillet i Cafe Hovedtelegrafen i begyndelsen af året, viser sig at være malet 17 år tidligere end antaget.
 

Dette postkort befinder sig på Det Kongelige Bib-liotek. Fotografiet er taget af Holger Damsgaard. Det er Valdemar Andersen yderst til højre på hans og malerkollegaen, Harald Moltkes udstilling på Den Frie i 1912. Juliane ses til venstre - i herlige sivsko. 

Langt over midnat, kun et par timer før den officielle åbning af Landsudstillingen i Århus 1909, faldt teg-neren Valdemar Andersen ned fra taget af den tri-umfbue, han var ved at lægge sidste hånd på. Han og hans malerhold kæmpede til det sidste for at nå at blive færdige, og han var allerede på dette tids-punkt så berømmet for sine dekorationer overalt på Landsudstillingen, at kongen besøgte ham på hos-pitalet for at vise sin respekt.

Beviset

Men adskillige knoglebrud holdt ikke Valdemar An-dersen fra at fuldende de allersidste detaljer, og derved kan vi dokumentere, at de otte lærreder i Post & Tele Museets eje blev til i 1909 og ikke i 1926, som det blev beskrevet i MuseumsPosten nr. 4/2005.
 

Paladshotellets røde tårn med stillads omkring anes i maleriets baggrund til venstre for Rådhus-tårnet. I dag kaldes bygningen Palace Hotel.


 

Fra hospitalssengen skrev han hjem til sin Juliane, om hun ikke ville sende prospektkort af København til baggrund for de postbilleder, han skulle lave over et brevs begivenhedsrige vej fra brevskriver til mod-tager. Det centrale billede for Valdemar Andersen var den dame, der postede brevet. Hun skulle stå i et typisk, københavnsk miljø, og valget faldt på den dengang helt nye rådhusplads, hvor vi kan se stil-ladset omkring tårnet på Paladshotellet. Det stod først færdig i 1910. Et lille stykke reklame for resten; for også hotellet blev udsmykket af Valdemar An-dersen. Til gengæld mangler lurblæserne i hori-sonten, for de kom til senere som et resultat af Landsudstillingen.

Desværre findes der ingen fotos af maleriernes ophængning dengang. Til gengæld er Post & Tele Museums originale malerier en sjældenhed, for de fleste dekorationer gik tabt, da udstillingen luk-kede.
 

Kommenter denne artikel

Vi offentliggør kun kommentarer med et lødigt og sagligt indhold

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Relaterede artikler

Brevets gang...

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1