Børns breve til Selma Lagerlöf

Af Andreas Marklund

20. Nov. 2008

Tusindvis af børn fra hele verden skrev til Selma Lagerlöf og fortalte om deres læseoplevelser. Mange af brevene var fra skoleklasser, som sendte hende stile, gækkebreve, tegninger eller kort over Sverige. 

Brev fra Lendemark Skole i Stege til Selma Lagerlöf i anledning af hendes firsårsdag den 20. november 1938. Kungliga Biblioteket, Stockholm. 

International bestseller

Den bog, som ansporede børnene til at skrive til forfatte-ren, var først og fremmest Nils Holgerssons forunderlige rejse gennem Sverige. I Danmark blev bogen udgivet i tre dele, og hver udgivelse opnåede en status, som vel nær-mest kan sammenlignes med vor tids Harry Potter-bøger. Tilsyneladende var den lige så afhængighedsskabende.

Augusta, „en dansk pige" fra Skjold ved Horsens, be-kendtgjorde i et brev til Selma Lagerlöf i 1913, at „jeg har ikke lyst til at læse andre Bøger end dem, som De har skrevet".

Ulidelig spænding

En, som tidligt stiftede bekendtskab med Nils Holgers-son, var otteårige Helge fra København. Den 8. marts 1907 skrev han stolt til forfatteren, at han havde „rejst med vildgæssene". Helges far havde læst højt af bogen, og hele familien havde andægtigt fulgt med i eventyret. Nu var de færdige med første del, og alle afventede fortsættelsen. Spændingen var nærmest ulidelig, ikke mindst for unge Helge: „Kommer de ogsaa til Trollhättan? Jeg længes saa meget efter at vide alt det".

Skolernes Selma Lagerlöf

Brevene viser, at fortællingerne om Nils Holgersson blev anvendt flittigt som undervisningsmateriale i den danske folkeskole. Nogle børn fortæller endda, at de har Selma Lagerlöfs portræt hængende i klasseværelset. Andre nævner et svensk flag eller et kort over Sverige. En femteklasse på Godthåbs-vejens Skole i København skrev i november 1907, at de håbede „engang at komme til Sverige og se nogle af de skønne Steder, som vi har læst om". De udtrykte også ønske om, at en dansk forfatter „vilde skrive en saadan dejlig Bog om Danmark, saa vi kunde komme til at lære vort Fædreland bedre at kende".

Lykønskningsbreve

Mange af børnebrevene er skrevet i forbindelse med højtidsdage, ikke mindst runde fødselsdage. De indeholdt ofte små gaver i form af tegninger eller gækkebreve. For eksempel sendte en klasse fra Lendemark Skole i Stege denne hilsen til Selma Lagerlöf i anledning af hendes firsårsdag den 20. november 1938: „Tillykke paa Fødselsdagen, kære Selma Lagerlöf og Tak for alle de gode Historier, du har fortalt os." Brevet er omkranset med farvestrålende tegninger signeret af børnene. Arne har bidraget med det svenske flag og Dannebrog lagt over kors, Jytte har tegnet en bus med skiltet „Til Mårbacka", og Henning har afbildet samme bygning - Selma Lagerlöfs berømte herregård - som et slot. Der ønskes godt vejr til den store fest, og forfatteren får tilmed nogle hilsener af den mere per-sonlige slags: „Jeg hedder Arne, og jeg vil spørge om du kender min Mormor, hun er nemlig ogsaa fra Sverige".

I udstillingen vises reproduktioner af tolv breve fra danske børn til Selma Lagerlöf. Samtlige breve, der citeres i artiklen, indgår i udstillingen og kan her studeres nærmere.
 

Kommenter denne artikel

Vi offentliggør kun kommentarer med et lødigt og sagligt indhold

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Relaterede artikler

Troldkraft - Læsernes Selma Lagerlöf
Selma Lagerlöfs danske gennembrud
På rejse med Nils Holgersson
Havrekraft

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1