Historier fra Købmagergade I

Af Birgitte Wistoft

20. Nov. 2008

Københavns Postgård i Købmagergade har været i funktion siden 1780 og er dermed Danmarks ældste fungerende posthus. Med årene er det kommet til at omfatte hele komplekset bag gadenumrene 33-37. Nu er bygningerne sat til salg, og museet er derfor i fuld gang med at dokumentere husets historie. 

Budene sorterer i postgården i Købmagergade i 2005. Der ekspederes ca. 45 millioner forsendelser årligt herfra. 

Milepæle

Fra postgården udgik landets første diligence i 1798 og den forunderlige kuglepostvogn i 1815, her blev Danmarks første frimærker trykt i 1851. Her fo-rekom Posthusfejden i 1793, her forskansede tys-kerne sig den 5. maj 1945, og her begik Blekinge-gadebanden deres blodige røveri den 3. november 1988. Det er bare et lille udvalg af hændelser i dette hus, der emmer af historie.

Langvarig udflytning

Engang var huset centrum for nationens kommuni-kation, men i mere end hundrede år har posten bestræbt sig på at flytte funktioner væk fra den van-skeligt tilgængelige bymidte. Med færdiggørelsen af den store centralpostbygning i Tietgensgade i 1912 fik man skaffet bedre plads i Købmagergade til den voksende statstelegraf, der i 1923 kunne indvi sin egen hovedbygning i nr. 37. Telefunktionerne forsvandt endegyldigt i 1990'erne, og Post & TeleMuseum rykkede ind.
 

Millioner af besøgende

Museet kan i disse dage fejre 10-års jubilæum på adressen Købmagergade 37. De mange kunder til postkontoret i nr. 33 er siden museets åbning den 9. oktober 1998 blevet suppleret med 1,4 millioner museumsgæster i nr. 37, mens 2 millioner har besøgt os på vores hjemmeside. Museet indret-tedes først og fremmest i Hovedtelegrafstationens gamle lokaler - og vi supplerede med et helt nyt hus på taget: Café Hovedtelegrafen. Siden er en række postale funktioner flyttet ud i stadig stigende tempo, og museet har tilsvarende bredt sig fra den gamle Hovedtelegrafstation og ind i postgårdens domæ-ne.

København K før, nu - og altid?

Postgården er dog stadig postekspeditionssted for København K, og det vil et ejerskifte formodentlig ikke ændre på lige med det samme. For en sikkerheds skyld har vi dog allieret os med filminstruk-tøren Dan Säll og Filmselskabet: Postgårdens hverdag anno 2008 skal foreviges, erindringer fast-holdes og arkiverne endevendes på jagten efter det liv, der er levet i dette enestående bygningskom-pleks.

Inspirationen er hentet fra vores netop lancerede web-udstilling „Farvel til Telefonhuset", som man kan besøge på www.ptt-museum. dk. Målet er altså endnu en multimedie-produktion til internettet, hvor læserne af MuseumsPosten fremover kan følge projektet og læse gode historier fra Købmager-gade.

Nogle af dem er spektakulære, som den følgende historie om Trotskijs besøg. Andre er mere hver-dagsagtige, for også hverdagens opgaver gennem 228 år i Købmagergade er vi så heldige at kunne dokumentere ved hjælp af museets righoldige samlinger.
 

Kommenter denne artikel

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Museet er lukket

Den 30. december lukkede vi for sidste gang dørene til museet i Købmagergade. Museet skal nu pakkes i kasser og flyttes til Øster Allé på Østerbro, hvor vi glæder os rigtig meget til at byde velkommen snart igen.

Når vi åbner, byder vi velkommen til Danmarks Kommunikationsmuseum, som både kommer til at rumme både alt det gode fra Købmagergade og en hel masse nyt; et endnu større område for børn, en dejlig cafe med udgang direkte til Fælledparken og en stor og lækker museumsbutik.

Følg med på vores blog, hvor vi løbende fortæller og viser billeder fra projekt "nyt museum". Tak til jer allesammen for jeres interesse og jeres besøg og på glædeligt gensyn snart igen. 

Følg med på vores blog

Museum i 100 år

Post & Tele Museum er Danmarks kommunikationsmuseum. På Post & Tele Museum opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Post & Tele Museum er en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives for tilskud fra stifterne og havde i 2013 over 265.000 gæster.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Læs om museets historie her

Relaterede artikler

Trotskij var her! - Historier fra Købmagergade II
Et hus med forbindelser - Kommunikation i mellemkrigstiden II
Et hus med forbindelser - nu på internettet - Historier fra Købmagergade III

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1