Selma Lagerlöfs danske gennembrud

Af Anne Marie Rechendorff

20. Nov. 2008

Gösta Berlings Saga, Selma Lagerlöfs debutroman udkom i 1891. Romanen vakte i første omgang ikke megen opsigt, men en stærk vilje og bistand fra progressive danske kvinder ændrede radikalt på dette forhold. 

Georg Brandes, Nordens førende litteraturkritiker, da Selma Lagerlöf skrev sin debutroman. Foto: Det Kongelige Bibliotek. 

„Jeg vilde have brug for en Udtalelse"

„Doktor Georg Brandes! [...] Vil De tilgive en stakkels Nybegynder, der i Øieblikket lever i temmelig stor Undren og Uro, at hun henvender sig til Dem med en respektfuld Anmodning, at De vilde skænke lidt af Deres Opmærksomhed paa en nyligt udkommen Bog, Gösta Berlings Saga [...]. Ris og Ros har jeg allerede faaet fra mange Sider, men de Vurde-ringer, jeg har hørt, er yderst modsigende [...]. Jeg vilde have brug for en Udtalelse af Dem bedst af alt! [...]," skrev Selma Lagerlöf d. 21. decem-ber 1891 til den danske litteraturkritiker Georg Brandes (1842-1927) i et forsøg på at finde en forklaring på den manglende interesse for sin ny-udkomne bog. Hun fik dog ikke Nordens førende litteraturkritiker på ba-nen i denne omgang.

„Hjertelig tak Frøken"

Det blev en gruppe kvinder omkring Kvindelig Læseforening i Køben-havn, der indledte den danske forbindelse til Selma Lagerlöf. Sophie Alberti (1846-1947), Kvindelig Læseforenings formand, og litteratur-historiker Ida Falbe-Hansen (1849-1922) gjorde et stort arbejde for at få Gösta Berlings Saga udgivet på dansk. Sammen med stenograf og kvindesagsforkæmper Elisabeth Grundtvig (1856-1945) intro-ducerede de den svenske forfatter i Kvindelig Læseforening, som primært var et bibliotek, stiftet med det formål at lette kvinders adgang til viden. Kvinderne promoverede hende desuden i forlagsverde-nen og over for et bredere dansk publikum med oversættelsen af Gösta Berlings Saga i 1892. Det var dog ikke nok til at vække danskernes interesse for værket.
 

Læsestuen i Kvindelig Læseforening, Amagertorv i København. Foto: Det kongelige Bibliotek.  

Den åbne dør

En bemærkelsesværdig anmeldelse af netop Ge-org Brandes ændrede imidlertid ved dette forhold. På initiativ fra sine danske kolleger henvendte Selma Lagerlöf sig endnu engang til ham. Denne gang lykkedes det hende at få arrangeret et møde, og få dage senere, den 16. januar 1893, kunne man på forsiden af Politiken læse Brandes' anmel-delse: „Med sit første Arbejde Gösta Berlings Saga har Frk. Selma Lagerlöf indtaget en Plads i Sveri-ges Litteratur, anslaaet en ny og selvstændig Tone. Hendes Bog udmærker sig ved den sjældneste og den afgørende litterære Egenskab, Stilens Oprig-tighed." Med sin anmeldelse, som dog ikke kun var rosende, åbnede Brandes døren for Selma Lager-löf til både det danske og svenske publikum.

I fortællingen Døren, som blev lukket op. En Erind-ring om Brandes fra 1933 fastslår Selma Lagerlöf: „Brandes' Haandsrækning lukkede imidlertid Aner-kendelsens Dør op for mig, og det ikke alene i Danmark. Den virkede ogsaa tilbage paa min Stilling i Sverige [...] Forskellen mellem Tiden før og efter var i alt Fald saa aabenbar, at jeg altid maa betragte Georg Brandes som en af dem, der først og fremmest har brudt Vej for mig, og jeg føler mig i en Tak-nemmelighedsgæld til ham, som jeg aldrig kan afbetale."  

Kommenter denne artikel

Vi offentliggør kun kommentarer med et lødigt og sagligt indhold

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Relaterede artikler

Troldkraft - Læsernes Selma Lagerlöf
Selma Lagerlöfs danske gennembrud
På rejse med Nils Holgersson
Børns breve til Selma Lagerlöf

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1