Industriel grafik

Af Erik Jensen

01. Nov. 2007

I forbindelse med markeringerne over hele landet af „Industrikulturens År 2007" sætter MuseumsPosten fokus på den første danske frimærkeserie, som helt var helliget betydningen af den industrielle side af vort samfund.
 

Den 24. oktober 1968 udsendte posten en serie på fire frimærker over temaet „Danmarks industri". I sin meddel-else til pressen om de nye frimærker oplyste Generaldi-rektoratet for Post- og Telegrafvæsenet bl.a., at „Dansk industri kan samles i store grupper som f.eks. jern- og metalindustri, tekstil- og beklædningsindustri, kemisk industri og medicinalvareindustri, nærings- og nydelses-middelindustri. I og uden for disse findes mindre områ-der, sideløbende, tilstødende og overlappende hinanden, og en endelig optælling vil føre til et resultat af ca. 2.800 forskellige industrigrene."

Det var i sandhed lidt af en opgave at skulle illustrere denne mangfoldighed af mulige emner med kun fire frimærker, men det lykkedes. 

 

Grafisk mesterkunstner

Den nærmest umulige opgave blev nemlig tildelt den helt rigtige per-son, maleren og grafikeren Rasmus Nellemann (1923-2004), som var uddannet på Kunstakademiet af så kendte navne som Lundstrøm, Ak-sel Jørgensen og Holger J. Jensen. Nellemann blev senere medlem af Koloristerne og Den Frie Udstilling, og han har siden 1950 været gen-stand for og deltaget i mange separat- og gruppeudstillinger i ind- og udland, er repræsenteret på flere danske museer og har i tidens løb modtaget en hel del priser og legater.

Som frimærketegner var Rasmus Nellemann allerede et etableret navn i 1968. Han løste sin første opgave - en serie frimærker med land-brugsmotiver - med bravur i 1960. Hermed lagde han grundstenen til en række frimærker i den typiske grafiske udtryksform, som han udvik-lede og forfinede indtil perfektion, og som viste sig at være velegnet til datidens frimærketrykmetode - stålstikket - der netop baserer sig på graverede streger og prikker.

 

Industriserien

Rasmus Nellemann var selv meget bevidst om opgavens sværheds-grad, for senere i den tidligere citerede pressemeddelelse anfører postvæsenet, at „Tegneren har om frimærkemotiverne oplyst, at han, da det er udelukket i en serie på 4 frimærker at tilgodese et rimeligt antal af alle industriens områder, har valgt gennem den yderste forenkling at søge frem til velkendte og slagkraftige billedsymboler, som leder tan-ken hen på de kraftværker, raffinaderier og pyrolyseværker, hvorfra indu-strien henter sin drivkraft og sit råmateriale."

Dette citats læsbarhed skal vi vist ikke komme ind på! Frimærkerne taler heldigvis deres eget sprog og signalerer „Industri" højt og tydeligt. Opgaven er løst på mesterlig vis.
 

Kommenter denne artikel

Vi offentliggør kun kommentarer med et lødigt og sagligt indhold

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Relaterede artikler

Fra frimærke til kunstværk
Verdensfrimærket
Nordens Svaner fylder 50
Mestergravøren

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1