Postautomatisering gennem 35 år

Af Hans Gärtner

11. Oct. 2009

Afdelingsingeniør Hans Gärtner beretter om sit arbejde med  automatisering af behandling af brev- og pakkeposten gennem 35 år.

Læseren får bl.a. indblik i indførelsen af pakkesortere- og brevvendeanlæg i Danmark samt processen omkring opbygning og indretning af Omkarteringspostkontoret i København. 

Formatskille- og brevvendingsmaskine i posthalbygningen på omkarteringspostkontoret i København, marts 1977. Post & Tele Museum. 

Indledning

På baggrund af den stadig stigende postmængde, og i forventning om at skulle bygge en ny postbanegård i København, nedsatte Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet i 1960 et udvalg, som skulle undersøge mulighederne for at anvende mekaniske anlæg til brug ved brev- og pakkepostens behandling. Et begyndende resultat af undersøgelserne blev offentliggjort i Ingeniør- og Bygnings-væsen nr. 24 i 1960  (1).

På baggrund af udvalgets arbejde  var Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet i 1962 sikre på, at tekniske forhold ville få større betydning for udviklingen inden for den postale driftstjeneste. 

Centralpostbygningens udvidelse, København, sommeren 1978. 

Det fandtes derfor hensigtsmæssigt ved skrivelse af 24. februar at overdrage undersøgelser og forsøg inden for området til Telegraflaboratoriet, som havde den tekniske organisation og ekspertise. Frem til 1967 blev arbejdet udført sideløbende med andre opgaver i Telegraflaboratoriet. I den periode blev der arbejdet videre med at kortlægge mulighederne. En del af dette arbejde blev videreformidlet gennem Ingeniør- og Bygningsvæsen,. (Se litteraturliste 2 og 3)  Som et led i forberedelserne til mekaniseringsprocessen blev der i 1963 indkøbt et mekanisk brevvendeanlæg til afprøvning på Århus Hovedpostkontor beskrevet i (4).

I 1967 tilbød Telegraflaboratoriet mig en ansættelse til varetagelse af de nye opgaver. Jeg slog til, og det blev starten på 35 spændende år med en fantastisk udvikling inden for området. 

Læs hele beretningen her

Kommenter denne artikel

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1