En postal globetrotter

Af Erik Jensen

27. Nov. 2014

Her i landet har private firmaer og offentlige foretagender siden 1925 kunnet anskaffe frankeringsmaskiner til påtrykning af porto på postforsendelser. Post Danmark har netop forøget museets beholdning af frankeringsmaskiner med seks udgåede modeller, som ikke i forvejen var repræsenteret i samlingerne. Ved en nærmere gennemgang viste det sig, at en af maskinerne har været anvendt af det danske forsvar i tre forskellige verdensdele. 

Frankeringsmaskine Hasler G 4470 med militær udsmykning. 

Den pågældende maskine er af det schweiziske fabrikat Frama og har typebetegnelsen ”100 Electronic”. Danske Livregiments såkaldte UN-administration på Vordingborg kaserne indkøbte i årene 1990 – 2001 i alt fem af disse maskiner til brug på feltpostkontorer i den Danske Internationale Brigades militærlejre i de brændpunkter rundt om i verden, hvor danske soldater var udstationeret. 

Frankeringsmaskine G 7440 på sin plads i feltpostkontoret i Basra i Irak, hvor den blev anvendt i årene 2003 – 2008. 

Maskinens nummerplade

Frankeringsmaskinerne var forsynet med et licensnummer, som for Framas vedkommende var bogstavet ”G” efterfulgt af et unikt løbenummer. Maskinens ”nummerplade” skulle fremgå af portopåtrykket. Det var placeret under værdiklicheen. Museets maskine havde identifikationen G 4490. De øvrige havde betegnelserne G 3858, G 7179, G 7440 og G 7500. Alle maskiner blev ejermærket ved påklæbning af Det Danske Internationale Logistikcenters våbenskjold. 

Side 1 i Forsvarets egen laminerede manual til frankeringsmaskine G 4470. Bemærk overstregningerne af de faciliteter som ikke kunne eller skulle benyttes i tjenesten. 

God dokumentation

Til museets maskine medfulgte god dokumentation i form af den originale betjeningsvejledning (vedlagt forsvarets forstørrede uddrag i lamineret udgave til opslag), maskinens servicebog, et antal nulstillede prøvetryk af nogle af de anvendte poststempler, diverse blanketter og papirer vedrørende indkøb, ændring af stempler og omflytning mellem enhederne samt tre ekstra sikringer, som den robuste maskine ikke fik brug for i sin levetid. 

G 4470 på feltpostkontoret i Camp Bastion 2009 – 2010. 

En berejst maskine

Herudover har en ansat i forsvaret, hvis identitet ikke er kendt af museet, udarbejdet en komplet fortegnelse over alle de steder verden over, hvor maskinerne har været anvendt og endda i hvilke perioder. Her er en afskrift vedrørende museets maskine G 4490:

01.04.1992 – 10.09.1996 Det danske kontingent Zagreb, Kroatien

14.01.1999 – 16.03.2003 Det danske kontingent Doboj, Bosnien

14.07.2004 – 01.11.2004 Flyvertaktisk Kommando Siauliai, Litauen

01.06.2005 – 06.01.2006 Det danske kontingent Khartoum, Sudan

16.03.2006 – 30.06.2006 Det danske kontingent Basra, Irak

22.08.2006 – 14.07.2009 Det danske kontingent Kandahar, Afghanistan

14.07.2009 – 29.03.2010 Det danske kontingent Camp Bastion, Helmand, Afghanistan 

Udkast fra juni 1999 til ændring af benævnelserne i dagstemplet til G 4470. 

Forældet teknologi

I de mellemliggende perioder har frankeringsmaskinen befundet sig på kasernen i Vordingborg. Man kan læse mere om de forskellige danske missioner på http://www.unprofor.dk

Alle fem frankeringsmaskiner blev taget ud af brug i løbet af 2010, fordi de ikke kunne tilpasses vor tids system med elektronisk overførsel af porto og forbrugsdata mellem posten og brugerne.

 

Kommenter denne artikel

Vi offentliggør kun kommentarer med et lødigt og sagligt indhold

Overskrift
Kommentar
Navn
E-mail

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation er Danmarks kommunikationsmuseum. På Enigma opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

Enigma drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

Museets historie begyndte i 1913 da Dansk Postmuseum åbnede dørene for offentligheden. 

Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Relaterede artikler

Postautomatisering gennem 35 år
Postsækken på havets bund
Brevkassen tømmes ikke
Breve fra det belejrede Paris

Nyeste kommentarer

Glædeligt...
postbiler
(intet emne)
The Danish Royal Family - Part 2
Why the Danish Royal Family - Part 1